Database / Apidae / Ceratina (Pithitis) smaragdula


ผึ้งช่างไม้จิ๋วมรกต (Emerald small carpenter bee)
Ceratina (Pithitis) smaragdula Fabricius, 1787

All images are from GBIF dataset: Database and digitization of bees in Thailand. (licensed under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

See Gallery

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน
Order: Hymenoptera
Family: Apidae
Tribe: Xylocopini
Genus: Ceratina
Subgenus: Pithitis
Specific epithet: smaragdula
Authorship: Fabricius, 1787
Scientific Name: Ceratina (Pithitis) smaragdula Fabricius, 1787


ข้อมูลเบื้องต้น : ผึ้งช่างไม้จิ๋วมรกตมีการกระจายพันธุ์ในแถบเอเชียตะวันออก (Oriental region) เป็นวงกว้าง ในประเทศไทยมีการกระจายพันธุ์อยู่ทุกภูมิภาค มีการดำรงชีวิตแบบโดดเดี่ยวอาศัยและทำรังในไม้เนื้ออ่อนที่ตายแล้ว ในอดีตมีรายงานถึงการใช้ผึ้งชนิดนี้เพื่อเป็นแมลงผสมเกสรทางเลือกให้กับถั่ว alfalfa (Medico sativa) ทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา และในปี พ.ศ. 2556 มีการศึกษาที่ยืนยันว่าผึ้งชนิดนี้เป็นแมลงผสมเกสรที่สำคัญของกล้วยไม้พื้นถิ่นของเมืองไทยอย่าง เอื้องศรีอาคเนย์ (Sirindhornia monophylla) ซึ่งเป็นกล้วยไม้หายากที่ขึ้นตามบริเวณเขาหินปูนในจังหวัดตากเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเกี่ยวกับศักยภาพการผสมเกสร พบว่าผึ้งช่างไม้จิ๋วมรกตมีศักยภาพการเป็นแมลงผสมเกสรทางเลือกให้กับพืชตระกูลถั่วและแตงในการเกษตร

ลักษณะเด่น : เป็นผึ้งที่มีลำตัวมีขนาดเล็กและมีสีเขียวมรกต สะท้อนแสงชัดเจน บริเวณผิวตามลำตัวเป็นหลุมขรุขระ บริเวณแผ่นปิดเหนือปาก (clypeus) มีลักษณะคล้ายกับตัว T หัวกลับ และมีรอยแต้มสีขาวครีมรูปร่างคล้ายกับพัดหัวกลับปรากฏ โดยสามารถจัดจำแนกผึ้งชนิดนี้ออกจากผึ้งสกุลย่อย Pithitis ชนิดอื่นได้จากลักษณะของแถบสีดำ (black velvety) ที่ปล้องท้องที่ 4–6 ของผึ้งเพศผู้

รหัสพันธุกรรม : -

การกระจายพันธุ์ : พบได้ง่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สหรัฐอเมริกา สารธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สารธารณรัฐอินเดีย ราชอาณาจักรกัมพูชา

เอกสารอ้างอิง :
Ali, H., Alqarni, A., S., Shebl, M., and Engel, M., S. (2016) Notes on the nesting biology of the small carpenter bee Ceratina smaragdula (Hymenoptera: Apidae) in northwestern Pakistan. Florida Entomologist 99(1): 89–93.
Ascher, J. S. and Pickering, J. (2020) Bee Species Guide (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http:// www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Batra, S., W., T. (1967) Crop pollination and the flower relationships of the wild bees of Ludhiana, India (Hymenoptera : Apoidea). Journal of the Kansas Entomological Society 40: 164–177.
Batra, S., W., T. (1976a) Comparative efficiency of alfalfa pollination by Nomia melanderi, Megachile rotundata, Anthidium florentinum and Pithitis smaragdula (Hymenoptera: Apoidea). Journal of the Kansas Entomological Society 49: 18–22.
Batra, S., W., T. (1976b) Nests of Ceratina, Pithitis and Braunsapis from India (Hymenoptera: Anthophoridae). Oriental Insects 10: 1–9.
Hirashima, Y. (1969) Synopsis of the genus Pithitis Klug of the world. Pacific Insect 11(3–4): 649–669.
Srimuang, K., B?nziger, H., Pedersen H., A., and Watthana, S. (2013) Carpenter bees and the orchid of a princess: natural pollination of Sirindhornia monophylla in Thailand. Taiwania 58(3): 163–170.
Vecht, J. van der (1952) A preliminary revision of the Oriental species of the genus Ceratina (Hymenoptera, Apidae). Zoologische Verhandeligen 16: 1–85.


ผู้เขียนบทความ : Nontawat Chatthanabun (2021) / เรียบเรียงเพิ่มเติม Pakorn Nalinrachatakan (2021)

แผนที่แสดงพิกัดของตัวอย่างผึ้งในฐานข้อมูล :